Polityka prywatności

Polityka Ochrony Prywatności

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego https://balumi.com.pl

2. Administratorem danych osobowych Klientów jest „BALUMI” Agnieszka Siulerzycka prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra do spraw gospodarki, adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Turkusowa 1a, 05 – 825 Odrano Wola, adres korespondencyjny: ul. Montwiłła 45, 05 – 825 Grodzisk Mazowiecki, NIP: 773-150-72-66, REGON: 142317416.

3. Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017r. poz. 1219), oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922).

4. Zbiór danych osobowych został zarejestrowany w rejestrze GIODO pod numerem księgi: 158903.

§ 2 Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych osobowych w celu realizacji wymogów ustawowych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

2. Dane osobowe mogą być jedynie udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Pozyskiwane dane osobowe są gromadzone na bezpiecznych serwerach, do których dostęp mają wyłącznie osoby upoważnione.

3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Klientów niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi. W zakres przetwarzanych danych osobowych wchodzi: imię, nazwisko, ulica, numer budynku/lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj, adres e-mail, numer telefonu.

4. Przeglądanie zawartości Sklepu internetowego nie wymaga podawania danych osobowych przez Klienta.

5. Podanie danych osobowych przez Klienta ma charakter dobrowolny. Podanie danych podczas procesu rejestracji Konta a także podczas składania zamówienia jest konieczne do prawidłowego wykonania usługi przez Sprzedawcę.

6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania, oraz prawo do ich usunięcia a także w przypadkach przewidzianych przepisami, prawo żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

7. Dostęp do treści swoich danych osobowych możliwy jest po zalogowaniu do Konta a także na podstawie żądania, jakie Klient przesyła za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@balumi.com.pl lub pisemnie na adres: „BALUMI”, Agnieszka Siulerzycka, ul. Montwiłła 45, 05 – 825 Grodzisk Mazowiecki.

§ 3 Pliki Cookies

1. Sklep internetowy wykorzystuje mechanizm działania plików cookies w celu prawidłowego świadczenia usług jak i dostosowania strony Sklepu do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów.

2. Sklep internetowy wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies:

  1. Sesyjne – po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera, zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm działania plików sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkownika,

  2. Trwałe – są przechowywane na dysku twardym komputera Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania.

3. W ramach działania Sklepu internetowego wykorzystywane są pliki cookies w celu:

  1. dostosowania zawartości strony Sklepu do preferencji Użytkownika w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę Sklepu dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Sklepu internetowego, co umożliwia ulepszenie zawartości Sklepu,

  3. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła.

4. Mechanizm działania plików cookies można w każdym czasie wyłączyć dokonując zmiany ustawień w przeglądarce internetowej, jednak wyłączenie plików cookies może uniemożliwić prawidłowe korzystanie ze strony Sklepu internetowego. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.

5. Poniżej przedstawiamy sposób zmiany ustawień przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

  1. Chrome: link

  2. Firefox: link

  3. Safari: link

  4. Opera: link

  5. Internet Explorer: link